Szent András Katolikus Általános Iskola

Lilla kimagasló tanulmányi teljesítménye mellett, több művészeti ágban bontogatja szárnyait. Balettozik, hegedül, táncol. Én 10 éves korában ismertem meg, mikor az általam vezetett Kicsinyek Kórusának szopránja lett. Szerénységével, alázatosságával, a próbákon tanúsított fegyelmezett munkamoráljával már akkor kitűnt számomra társai közül. Az évek során újra és újra meggyőződhettem arról, hogy Lilla, korához képest, mennyire éretten gondolkodik a világról, istenhitről, hogy menyire érzékeny és empatikus diáktársaival, tanáraival, vagy akár a technikai dolgozókkal. Sorolhatnám, hogy türelmes, önzetlen, béketűrő, kötelesség-, és tisztelettudó, segítőkész…de Ő valahogy ennél jóval több! Lilla példaképp kortársai számára is, bizalommal fordulnak hozzá, adnak véleményére, kikérik tanácsát. Ő a „csendes segítő”, aki a háttérben marad. Tudásával nem hivalkodik, inkább társai szolgálatába állítja azt. Mindig a közösség érdekeit tartja szem előtt.

Ádám a felső tagozatban töltött négy év során folyamatosan kitűnt segítőkészségével. Bármikor volt szükség segítségre – nem csak osztály, hanem iskola szinten is – rá mindig lehetett számítani. Az utóbbi években gyakorlatiasságával, kreativitásával is kiemelkedett társai közül, a felfedezett problémát kérés nélkül oldotta meg, s csak akkor jelzett, ha már készen volt.