2022

Marci a világ legönzetlenebb, legsegítőkészebb fiatalembere, akit valaha ismertem. Ezek a szuper tulajdonságok áthatják a mindennapjait. Kimagaslóan empatikus, kiegyensúlyozott és megbízható személyiség. A segítő szándék, a másikhoz való gondoskodó, féltő odafordulás elemi ösztöne. Ezen jellemvonásai már igen korán erőteljesen megmutatkoztak. Marci nyolcadik éve támasza az osztályába járó mozgáskorlátozott osztálytársának. Szeretettel, időt, energiát nem kímélve segíti társát. Ha kell az iskolai közlekedésben, ha kell ebédelni kíséri. Sőt van, hogy a megfelelő mozgásáról is gondoskodik és pingpongozni is elcsalja. Ezen kívül is szó nélkül ajánlkozik oda, ahol segítő kézre van szükség. Az iskola karbantartásával kapcsolatban is megnyilvánul Marci áldozatvállaló készségé. Ha kell füvet nyír, padot fest. Marci olyan alapvető emberi értékekkel rendelkezik, amelyek mind az ifjúság, mind a felnőttek előtt is példaértékűek lehetnek…

Lilla kimagasló tanulmányi teljesítménye mellett, több művészeti ágban bontogatja szárnyait. Balettozik, hegedül, táncol. Én 10 éves korában ismertem meg, mikor az általam vezetett Kicsinyek Kórusának szopránja lett. Szerénységével, alázatosságával, a próbákon tanúsított fegyelmezett munkamoráljával már akkor kitűnt számomra társai közül. Az évek során újra és újra meggyőződhettem arról, hogy Lilla, korához képest, mennyire éretten gondolkodik a világról, istenhitről, hogy menyire érzékeny és empatikus diáktársaival, tanáraival, vagy akár a technikai dolgozókkal. Sorolhatnám, hogy türelmes, önzetlen, béketűrő, kötelesség-, és tisztelettudó, segítőkész…de Ő valahogy ennél jóval több! Lilla példaképp kortársai számára is, bizalommal fordulnak hozzá, adnak véleményére, kikérik tanácsát. Ő a „csendes segítő”, aki a háttérben marad. Tudásával nem hivalkodik, inkább társai szolgálatába állítja azt. Mindig a közösség érdekeit tartja szem előtt.

Ricsi kedves, segítőkész, szorgalmas diák, nagyon szereti társait, bár kezdetben zárkózott, csendes kisfiú volt. Számunkra is öröm látni, hogy a megszokott kortárs csoportjában, mennyire fontos szerepet tölt be figyelmességével, kedves szavaival, empatikus viselkedésével. Ricsi külső ösztönzés nélkül is észreveszi, ha valamelyik társa segítségre szorul. Korához és adottságaihoz képest nagyon érett személyiség, mivel azokat a helyzeteket is tökéletesen kezeli, amikor a vigasztalásra-bátorításra szoruló társa aktuálisan nem igényli a támogatást. Ilyenkor Ricsi képes háttérben maradni és elfogadja, hogy a másiknak térre-időre van szüksége. Egyértelműen kirajzolódik, hogy Ricsinek a szociabilitás az erőssége, s erre a jövőben is alapozhat…

Nagy Kolos vidám élettel teli fiatalember. Tanáraival tisztelettudó udvarias. Egészséges humorérzékkel megáldott, igazi közösségi ember, aki önzetlenül és szívesen segít. Mindenben tudok rá számítani osztályfőnökként. Szabadidejében rendszeresen sportol. Hobbija a tortasütés. Osztályszinten és iskolai szinten is kiemelkedő közösségi munkát végez önzetlenül (pl: osztály dekoráció készítése egész évben, iskolai rendezvényeken a hangosítás, kirándulások szervezése vagy Pedagógus napi ajándékok megvétele vagy azok elkészítése). Gyakran készít osztálytársainak tortát, csak azért, hogy örömet szerezzen vele. Pályafutásom során kevés ilyen tanulóval találkoztam. Több esetben nem is kell megkérni a feladatra, önként jelentkezik rá. Szívesen és örömmel segít. Ezeket a munkákat megbízhatóan becsületesen el is végzi. Osztályfőnökként és pedagógusként is büszke vagyok rá!

Hupek László tanulónknak példamutató a viselkedése és szabálykövetése az iskolában és azon kívül, amellett, hogy meri vállalni a kamaszokra jellemző vonásokat is. Segítőkészsége, aktivitása, valamint tisztelete mások iránt a társas kapcsolatokban, kortársai között és a felnőttekkel szemben is mintaszerű. Humánus egyénisége kimagaslik a közösségben, még szerénysége ellenére is. Céltudatosságát a középiskolába készülés során a félévi kiváló eredmény elérésével, továbbá tanulmányi csapatversenyekben is tudta bizonyítani. Számára természetes és fontos az emberi értékek tiszteletben tartása, és szeretettel fordul a környezetében lévő személyek felé. Egyéniségére jellemző a szerénység, s klasszikus morális értékeket követ cselekedetének és kommunikációjának minden megnyilvánulása.

Lackó rengeteg trauma után került az iskolába, amelyek hatására teljesen bezárkózott a világ elől, mind a felnőttekkel, mind társaival szemben. Kudarcai legfőbb eredete tanulási nehézségeinek tudhatóak be. Fokozatos nyitása hetedik osztály elejére hozott olyan eredményeket, melyeknek köszönhetően az osztálya vezérévé, sőt, példaképévé vált. Mindenki számára kiderült, hogy Lackó humoros és kedves (noha hetedik osztályban utóbbit, próbálja letagadni egy rendes kamasz). A többiek számára példát mutat a tanulásba fektetett idővel és energiával, valamint meg tudja becsülni azokat az eredményeket, melyeket szerez, akkor is, ha nem feltétlenül ötösökről van szó. Mostanra az iskolai élet meghatározó tagjává vált, az iskolai rendezvények, ünnepségek rendszeres szereplője, s noha amikor az osztály előtt beszélgetünk arról, hogy a társai is felnéznek rá, ő egy 13 éveshez méltó flegma lerázással reagál, de a szíve mélyén ő is tudja, hogy új emberré vált.

Igazságérzete hatalmas, egyensúlyra törekszik, másokért is kiáll! Az osztály tyúkanyója, s befogadó, gondoskodó lényét az osztályba újonnan érkezők is azonnal érezhetik, hiszen nemtől, jellemtől függetlenül minden „csibét” összeterel, egyben tart, szeretget. Az elesettek megsegítésére törekszik, sokszor önmaga háttérbe szorításával. Mindezt nem az elismerésért vagy a jutalomért teszi, hanem belőle, belülről fakad a jóság és a tenni akarás. Sokszor előfordul, hogy akkor is felemeli szavát, ha a pedagógussal szemben kell véleményt megfogalmaznia, ám sohasem bántón teszi ezt, mégis olykor bosszantó, hiszen saját hibáinkkal szembesít minket, s ennek ellenére kimer állni elvei, gondolatai, osztálytársai mellett. Ezzel a viselkedésével nemcsak társai, hanem a pedagógusok tiszteletét és elismerését is kivívta az évek folyamán…