II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium

Nagy Kolos vidám élettel teli fiatalember. Tanáraival tisztelettudó udvarias. Egészséges humorérzékkel megáldott, igazi közösségi ember, aki önzetlenül és szívesen segít. Mindenben tudok rá számítani osztályfőnökként. Szabadidejében rendszeresen sportol. Hobbija a tortasütés. Osztályszinten és iskolai szinten is kiemelkedő közösségi munkát végez önzetlenül (pl: osztály dekoráció készítése egész évben, iskolai rendezvényeken a hangosítás, kirándulások szervezése vagy Pedagógus napi ajándékok megvétele vagy azok elkészítése). Gyakran készít osztálytársainak tortát, csak azért, hogy örömet szerezzen vele. Pályafutásom során kevés ilyen tanulóval találkoztam. Több esetben nem is kell megkérni a feladatra, önként jelentkezik rá. Szívesen és örömmel segít. Ezeket a munkákat megbízhatóan becsületesen el is végzi. Osztályfőnökként és pedagógusként is büszke vagyok rá!

A jóság keresése nem jelent kihívást egy pedagógus számára. Mégis van, mikor egy személyiségben mind fellelhető, összetetten hordozza azokat az igen fontos emberi értékeket, mely a mindennapok során nekünk, többieknek természetessé válik. Adódnak pillanatok, mikor megállunk, és megdöbbenünk, akkor jövünk rá, hogy „mit találtunk”. Így történt azon a napon is, mikor karácsony előtt Eszter hosszú, derékig érő, fonatba rendezett hajviselet helyett rövidre vágott, új frizurával jelent meg. Azt gondolta, hogy levágott haját annak a parókakészítő cégnek ajándékozza, akik rákos, beteg gyerekek számára készítenek parókát. Kívánságát tett követte. De nem csupán a tett, hanem az alázat, jóság, önzetlenség, hit, szeretet is ami személyiségéből árad, már önmagában is teljesíti a díjra való alkalmasságát.

Kristálytiszta, sugárzó lélek, aki puszta jelenlétével jobbá, boldogabbá tudja változtatni környezetét. A magyarság jelképei, hagyományai lelke mélyéről szólalnak meg akkor, amikor szaval a színpadon, táncol népviseletben, gyönyörű hangon népdalt énekel, vagy éppen táltos dobon játszik. Kincs ez a kislány minden korosztálynak és a jövő felnövekvő nemzedékének. Ha a rászorulók megsegítéséről van szó, akkor ő az első a sorban. Játékokat, könyveket és élelmiszert hoz ismeretlen, rászoruló embereknek. Áldozatkész, nyílt gyermek, akinek a jósága példaértékű. Minden megnyilvánulása pozitív, hiszen kiegyensúlyozott, harmonikus személyiség. Mindent és mindenkit elfogad olyannak, amilyen. Az állatokat is óvja, védelmezi. Rendkívüli bölcsessége, őszintesége, felelősségteljes magatartása minta a felnőttek számára is.

A tanév során több esetben is a közösség érdekében jót cselekedett. A mindennapokban Ő figyel arra, hogy az osztályban megfelelő mennyiségű papír zsebkendő, kéztörlő és szappan legyen. Bármi történik, elsőként cselekszik és segít. Barátaival, tanáraival szemben nagyon figyelmes.Karácsony környékén felvetette, hogy a szülőknek kedveskedhetnénk egy karácsonyi műsorral. Felmérte ki szeretne szerepelni, milyen műsorszámok lehetnének. Ezekhez kellékeket szerzett, forgatókönyvet készített. Megszervezte a próbák időpontját. Előtte levő nap sütöttünk közösen mézeskalácsot is ajándékként. Az is az Ő ötlete volt, hogy a szülőknek és az osztályban tanító tanároknak a mézeskalács legyen a karácsonyi ajándék. A karácsonyi műsort levezényelte és még arra is gondolt, hogy az abban szereplő tanulóknak megköszönje a munkáját egy-egy tábla csokival.Erik csupán 11 éves gyermek és már több jót cselekedett, mint egyes felnőttek egész életük alatt.

Bármilyen iskolai rendezvényen lehet rá számítani, a munkaerejét, ötletességét készségesen felajánlja és minden rábízott feladatot lelkiismeretesen elvégez. Egy alkalommal egy kisfiú javára gyűjtött kupakok tartóedényeit szépen a megkülönböztető jelzésekkel kifestette. Az ilyen feladatokra szabadidejében, önként időt, energiát sosem sajnál. A táborokban a kicsiknek a mentora. Foglalkozásokat vezet számukra, segíti őket a tartalmas elfoglaltságokban. Segítőkészsége azért nagyon értékes, mert nem érdemeket akar szerezni, hanem ösztönösen segítő szándékkal viszonyul az őt körülvevő világhoz. Abban leli örömét, hogy segíthet, és nem vár érte semmi elismerést, számára ez a természetes. Annamária magatartásával és életpéldájával olyan értékeket vállal fel, amelyek örök emberi értékek, nem látványosak, nem divatosak. Ezzel ő – talán még nem tudatosan – példát mutat a kortársainak is. Az értékrend bátor képviseletét jelzi az is, hogy rendszeresen olyan gesztusokkal és apró ajándékokkal lepi meg a környezetét, ami nem kerül pénzbe, nem anyagi értéke miatt fontos, hanem a benne rejlő szeretet és a kreativitás teszi azzá. Aki magányos, elhagyott vagy valamiért nehéz helyzetben van, biztosan számíthat a figyelmére, együttérzésére.