Izbégi Általános Iskola

Önzetlen gyermek, aki mindenkivel igyekszik jó kapcsolatot kialakítani. A perifériára szorult tanulókkal is mindig emberségesen bánik, és szívesen barátkozik is velük. Bármilyen osztályprogramban részt vesz aktív jelenléttel. Rendkívül okos és érzékeny kislány, akit szülei a természet és az emberek szeretetére nevelnek. Emma egy olyan, örökké vidám kislány, aki mindig figyel az osztálytársaira, bármiben a segítségükre siet, megbízható, önzetlen és kedves. Egy kissé a perifériára szorult osztálytársával is megtalálta a közös hangot, mellette ül, elfogadja olyannak, amilyen, toleráns és elnéző vele szemben. Soha nem bánt meg senkit, a gyengébbeket megvédi. Rá mindig lehet számítani, figyelmes, toleráns és lojális embertársaihoz. Soha semmilyen ellenszolgáltatást nem vár senkitől, mert Ő szívéből és önmagától segít.

Blanka osztályában az egyik legmeghatározóbb és osztálytársai által a leginkább elfogadott ember. Rendkívül kiegyensúlyozott, empatikus és megbízható személyiség. Olyan fejlett szociális érzékenységgel rendelkezik, hogy az osztályban felmerülő problémákra mindig az elsők között jelentkezik megoldással. Egy osztálytársa családi problémája kapcsán több alkalommal szervezett összejövetelt az osztálynak, amikor a bajban lévő osztálytárs érezhette a többiek támogatását. Iskolán kívül is többször találkoztak, a programokat mindig Blanka szervezte, ő volt a motorja ennek a kezdeményezésnek, amely az egész osztályközösségre jótékony hatással volt. Úgy érezzük, hogy egészséges életfelfogása korosztályát meghaladó és végtelenül szerény. Soha nem tolja magát előtérbe, ezzel is azt példázva, hogy természetes számára a jó, a jó megtétele.

Kedves, szerény lány, aki nem szeret a középpontban lenni, mégis igazi színfolt és egyéniség az osztályban és az iskolában. Önzetlen, a közösségért és társaiért sokat áldozó, megnyerő személyiség. Osztálytársai szeretik, becsülik. Ritkán kerül konfliktusba, de akkor is igazi békebíró. Meggyőzően érvel, de meghallgat másokat is. Képes arra, hogy tisztelje mások eltérő véleményét. Nyitott, őszinte, becsületes. Jó szervező, ötleteivel, humorával pótolhatatlan tagja a közösségnek. A tanulásban kitartóan, szorgalmasan gyakorolt, ezzel sikerült leküzdenie a kezdeti nehézségeket. Mára eljutott oda, hogy az a legnagyobb öröme, ha ő segíthet másoknak. Az alsó tagozatban több 2.-os gyereknek is a „mentora”, rendszeresen jár hozzájuk. Olvasni, tanulni segít nekik nagy türelemmel. Mindezt a saját szabad idejében, önzetlenül. Elbeszéléseket, verseket ír. Jenni színes egyéniség, ugyanakkor szerény, szerethető ember.

Gergő az iskola karizmatikus alakja. Hogy miért?
Pozitív életfelfogása és belőle áradó kisugárzás folytán méltán népszerű iskolatársai, osztálytársai, valamint tanárai körében. Megbízható, felelősségteljes egyénisége teszi Gergőt alkalmassá az iskolai ünnepségek nélkülözhetetlen közreműködőjévé. A vállalt munkát lelkesen, odaadóan végzi, mindig lehet számítani a segítségére. Társai szerint ő egy olyan személy, aki mindig igazságos és jókedvű, ugyanakkor szorgalmas.
Tanulmányaiban szorgalmas, konkrét céljai miatt osztálytársai respektálják.
Alaptermészetére vidámság, jókedv és humor jellemző. Iskolán kívül az Árvácska Állatmenhelyen zajló karitatív munka gazdagítja egyéniségét.

Kinga nem tartozik a jeles tanulók közé, de olyan emberi tulajdonságokkal rendelkezik, amelyek minden tanára és társa számára kedvessé teszik őt. Mindig mosolygós tekintete mindenki más arcára is mosolyt csal. Számos alkalommal tett tanúbizonyságot önzetlen segítőkészségéről, legyen az beteg osztálytárs hazakísérése, a közösség egésze számára fontos dolog elintézése, vagy éppen egy nagy zacskó eper a társainak „csak úgy”. A világ dolgairól, emberi viszonyokról határozott véleménye van, amit fel is vállal. Közösségi munkában lehet rá számítani és kiemelkedő a sportteljesítménye is. Az iskola elsősegélynyújtó szakkörének tagja, több versenyen is eredményesen vettek részt. Az iskolai énekkar oszlopos tagja, mellyel a március 15-i megemlékezésen is szerepelt. Kinga sok időt tölt sporttársaival, és más szakköri társaival, akik kiegyensúlyozottsága, barátságos viselkedése, önzetlen segítőkészsége és jó humora miatt is szeretik. Szabadidejében sokat olvas, tájékozottsága a különböző témákban említésre méltó.