2016

Amikor először felolvastam a kollégáimnak a jelölés kritériumát, egyetértettek abban, hogy iskolánk tanulói közül Nemes Viktória Mónika lenne a legideálisabb jelölt, de úgy gondoltuk, hogy befolyásolás nélkül várjuk meg a gyerekek véleményét. Összehívtuk hát a hetedik és nyolcadik osztályos diákokat, elmondtuk mindazt, amit a díjról tudniuk kell, majd megkérdeztük, hogy ők kinek adnák ezt a díjat. A válasz egyértelműen VIKI volt. A mai rohanó, önző világban a gyerekek is s önzővé válnak, hiszen ezt a mintát látják maguk előtt. Nagyon ritka az olyan tanuló, aki maga elé tud helyezni másokat, önzetlenül segít társain. Viki ilyen gyöngyszem. Kiskora óta kiáll társaiért, akkor is, ha ezért, csúfolják vagy furcsán néznek rá. Bátran „megvédi”, segíti azokat a gyerekeket, akik nem mernek saját érdekeikért kiállni. Viki nagyszerűsége abban rejlik, hogy nem viszonzásért vagy elismerésért teszi a jót.

Kedves, szerény lány, aki nem szeret a középpontban lenni, mégis igazi színfolt és egyéniség az osztályban és az iskolában. Önzetlen, a közösségért és társaiért sokat áldozó, megnyerő személyiség. Osztálytársai szeretik, becsülik. Ritkán kerül konfliktusba, de akkor is igazi békebíró. Meggyőzően érvel, de meghallgat másokat is. Képes arra, hogy tisztelje mások eltérő véleményét. Nyitott, őszinte, becsületes. Jó szervező, ötleteivel, humorával pótolhatatlan tagja a közösségnek. A tanulásban kitartóan, szorgalmasan gyakorolt, ezzel sikerült leküzdenie a kezdeti nehézségeket. Mára eljutott oda, hogy az a legnagyobb öröme, ha ő segíthet másoknak. Az alsó tagozatban több 2.-os gyereknek is a „mentora”, rendszeresen jár hozzájuk. Olvasni, tanulni segít nekik nagy türelemmel. Mindezt a saját szabad idejében, önzetlenül. Elbeszéléseket, verseket ír. Jenni színes egyéniség, ugyanakkor szerény, szerethető ember.

Kristálytiszta, sugárzó lélek, aki puszta jelenlétével jobbá, boldogabbá tudja változtatni környezetét. A magyarság jelképei, hagyományai lelke mélyéről szólalnak meg akkor, amikor szaval a színpadon, táncol népviseletben, gyönyörű hangon népdalt énekel, vagy éppen táltos dobon játszik. Kincs ez a kislány minden korosztálynak és a jövő felnövekvő nemzedékének. Ha a rászorulók megsegítéséről van szó, akkor ő az első a sorban. Játékokat, könyveket és élelmiszert hoz ismeretlen, rászoruló embereknek. Áldozatkész, nyílt gyermek, akinek a jósága példaértékű. Minden megnyilvánulása pozitív, hiszen kiegyensúlyozott, harmonikus személyiség. Mindent és mindenkit elfogad olyannak, amilyen. Az állatokat is óvja, védelmezi. Rendkívüli bölcsessége, őszintesége, felelősségteljes magatartása minta a felnőttek számára is.

Virág egy „napsugár” lány. Bearanyozza mindannyiunk hétköznapját kedves egyéniségével, mindig ragyogó mosolyával és szinte „Teréz anyai” szolgálatkészségével. Sem a diáktársai , sem a tanárai nem tudnak olyan dolgot kérni tőle, amit ne teljesítene, amiben nem segítene, természetesen a megfelelő határokon belül. Nem csak okos, értelmes, de pozitív kisugárzásával inspirálóan hat a körülötte tartózkodókra. Egyértelmű pozitív hatása érezhető az egész közösségen. Barátságos, szeretetteljes, kedves lénye és figyelmes önzetlensége miatt kitűnik a többi kamasz közül. A hetedik osztály legmeghatározóbb egyénisége, a Diákönkormányzat oszlopos tagja, a jövő tanévtől a Diáktanács elnöke. Mindennapi cselekedeteiben tetten érhető az önzetlenség, emberiesség, segítőkészség, és a legpozitívabb értelembe vett áldozatkészség. A nevelőtestület egybehangzó véleménye alapján szeretnénk Virágot felterjeszteni erre a nemes díjra.

Szebeni Eszter az osztályközösség építője, szíve. Mindig felvidítja környezetét. Nem keresi a népszerűséget öncélúan, ha szükséges felhívja a figyelmet a hibákra, helytelen viselkedésre, de mindig megértő, biztosítja társait, hogy csak cselekedetet ítéli csak el, a kritika nem személyiségnek szól. Sokan így írtak elfogadó személyiségéről: “Előtte nem kell megjátszanom magam. Olyannak szeret, amilyen vagyok. Feltétel nélkül elfogad.” Rendszeresen részt vesz a helyi állatvédelemben, menhelyi kutyákat sétáltat az Árvácska Egyesület szervezésében.  Testvére balesete motiválta, hogy mozgássérült embertársait is segítse társadalmi munkában. Legutóbb a BLISS Alapítvány szervezésében kísérte a fogyatékkal élő gyermekeket a Planetáriumba. Mindezek mellett mikroközösségében és a tágabb társadalmi közegben is kitűnik szociális érzékenységével, közösségért végzett munkájával.