Szentendre

Ádám a felső tagozatban töltött négy év során folyamatosan kitűnt segítőkészségével. Bármikor volt szükség segítségre – nem csak osztály, hanem iskola szinten is – rá mindig lehetett számítani. Az utóbbi években gyakorlatiasságával, kreativitásával is kiemelkedett társai közül, a felfedezett problémát kérés nélkül oldotta meg, s csak akkor jelzett, ha már készen volt.

Alíz mély érzésű gyermek, aki társai számára példát mutat kiegyensúlyozottságával, konfliktuskezelő képességével, derűs-pozitív életszemléletével. Iskolai munkája mellett aktívan sportol, a Szentendrei Kinizsi Honvéd Sport Egyesület korfball csapatában, mellyel részt vett a 2018-as Hollandiai Európa bajnokságon is. Már alsó tagozatos korában kitűnt a többiek közül segítőkészségével, figyelmességével. Kiskamasz korában Ő volt az egyedüli, akit mind a fiúk, mind a lányok elfogadtak. Kiválóan kezeli az osztályban felmerülő kisebb-nagyobb konfliktusokat, és nyugodtságával, kiegyensúlyozottságával elősegíti a békés megoldásokat. Felkarolja az osztály peremére szorult gyerekeket, segíti őket, beszélget velük. Évek óta aktív tagja a Gyermekönkormányzatnak. Alíz egy érzelmileg érett, pozitív gondolkodású, nyitott személyiség.

Blanka osztályában az egyik legmeghatározóbb és osztálytársai által a leginkább elfogadott ember. Rendkívül kiegyensúlyozott, empatikus és megbízható személyiség. Olyan fejlett szociális érzékenységgel rendelkezik, hogy az osztályban felmerülő problémákra mindig az elsők között jelentkezik megoldással. Egy osztálytársa családi problémája kapcsán több alkalommal szervezett összejövetelt az osztálynak, amikor a bajban lévő osztálytárs érezhette a többiek támogatását. Iskolán kívül is többször találkoztak, a programokat mindig Blanka szervezte, ő volt a motorja ennek a kezdeményezésnek, amely az egész osztályközösségre jótékony hatással volt. Úgy érezzük, hogy egészséges életfelfogása korosztályát meghaladó és végtelenül szerény. Soha nem tolja magát előtérbe, ezzel is azt példázva, hogy természetes számára a jó, a jó megtétele.

Az osztályunk egyik kulcs embere, sokan szeretik őt.
Nagyon elfogadó, segítőkész. Ha szívességet vagy segítséget kérnek tőle társai, akkor számíthatnak rá. A gyerekek közösségi embernek tartják, kis iskolai társadalmunk üde és mindig vidám színfoltja ő, bátran számíthat rá mindenki viták kezelésében, vagy csendesebb időben, mély, őszinte baráti beszélgetésekben egyaránt. A gyerekek közösségi embernek tartják, mert mindenkivel barátságos és szeret közösséget építő feladatokat vállalni. Osztálytársak véleményei:
„Senkit se hibáztat, mindenkinek, mindennek a pozitív az oldalát nézi.”
„ A legnagyobb viták után is képes megbocsátani, de persze azért kiáll a saját igazáért. Senkit sem közösít ki.”
„Ha szükség van rá, melletted áll és fogja a kezed.”

Amikor először felolvastam a kollégáimnak a jelölés kritériumát, egyetértettek abban, hogy iskolánk tanulói közül Nemes Viktória Mónika lenne a legideálisabb jelölt, de úgy gondoltuk, hogy befolyásolás nélkül várjuk meg a gyerekek véleményét. Összehívtuk hát a hetedik és nyolcadik osztályos diákokat, elmondtuk mindazt, amit a díjról tudniuk kell, majd megkérdeztük, hogy ők kinek adnák ezt a díjat. A válasz egyértelműen VIKI volt. A mai rohanó, önző világban a gyerekek is s önzővé válnak, hiszen ezt a mintát látják maguk előtt. Nagyon ritka az olyan tanuló, aki maga elé tud helyezni másokat, önzetlenül segít társain. Viki ilyen gyöngyszem. Kiskora óta kiáll társaiért, akkor is, ha ezért, csúfolják vagy furcsán néznek rá. Bátran „megvédi”, segíti azokat a gyerekeket, akik nem mernek saját érdekeikért kiállni. Viki nagyszerűsége abban rejlik, hogy nem viszonzásért vagy elismerésért teszi a jót.

Kristálytiszta, sugárzó lélek, aki puszta jelenlétével jobbá, boldogabbá tudja változtatni környezetét. A magyarság jelképei, hagyományai lelke mélyéről szólalnak meg akkor, amikor szaval a színpadon, táncol népviseletben, gyönyörű hangon népdalt énekel, vagy éppen táltos dobon játszik. Kincs ez a kislány minden korosztálynak és a jövő felnövekvő nemzedékének. Ha a rászorulók megsegítéséről van szó, akkor ő az első a sorban. Játékokat, könyveket és élelmiszert hoz ismeretlen, rászoruló embereknek. Áldozatkész, nyílt gyermek, akinek a jósága példaértékű. Minden megnyilvánulása pozitív, hiszen kiegyensúlyozott, harmonikus személyiség. Mindent és mindenkit elfogad olyannak, amilyen. Az állatokat is óvja, védelmezi. Rendkívüli bölcsessége, őszintesége, felelősségteljes magatartása minta a felnőttek számára is.