Szentendre

Ákos az a ritka személyiségű gyerek, aki úgy vált az évek alatt az osztály egyik meghatározó személyiségévé, hogy viselkedésével soha nem akart feltűnni, a középpontba kerülni. Lassan oldódó, a dolgokat csendben szemlélő típus, aki egyébként igen nyitott a világ dolgaira. A különböző ingereket magába gyűjtve és feldolgozva alakítja folyamatosan saját egyéniségét. Az a fajta személyiség, aki inkább a háttérben szeret lenni, de ha a kérdezik, kérik akkor bátran és őszintén kiáll az álláspontja mellett, még ha esetleg ez szembe is megy a többség álláspontjával. A társainak ez sokat számít, adnak a véleményére. Legfőbb hobbija a túrázás, az ország útvonalainak a bejárása. Ezt szívesen teszi kerékpározó barátaival együtt is. Minden ellenszolgáltatás nélkül, belső késztetésből segíti az arra rászorulóknak. Valódi közösségi ember, aki a vállalásait mindig lelkiismeretesen teljesíti, ígéreteit betartja. Olyan ember, akit nem lehet gyorsan kiismerni, de aki szán rá időt, az igazi hűséges jó barátot lel benne.

Áron iskolánkban kezdte tanulmányait autizmus specifikus osztályunkban. Mindig rendezett, jó megjelenésű, mosolygós fiú, rendkívül udvarias, aki bocsánatot kér, amikor nincs jó kedve, mert nem szeretné másokét is elrontani. Áron példamutató fiatalember, akinek hosszú út vezetett a kisgyermekkori nehézségektől, a kiismerhetetlennek tűnő világ megismeréséig, de Áron megmutatta, hogy az akadályokat kitartó munkával le lehet küzdeni, és a céljainkat meg tudjuk valósítani. Iskolán kívüli tevékenységekben is rendkívül aktív, kommunikációjával, képességével a társas kapcsolatokat emeli. Osztálytársai és szüleik, ha valamilyen tanulási nehézségbe, megoldandó problémába ütköznek, bármikor fordulhatnak hozzá és édesanyjához, mert ők szinte minden esetben tudnak tanácsot adni. Nagyon jó, hogy példaképként láthatják a többiek az osztályban és az iskolában is Áront, aki egyre tágabb teret jár be a világ megismerésében.

Marci a világ legönzetlenebb, legsegítőkészebb fiatalembere, akit valaha ismertem. Ezek a szuper tulajdonságok áthatják a mindennapjait. Kimagaslóan empatikus, kiegyensúlyozott és megbízható személyiség. A segítő szándék, a másikhoz való gondoskodó, féltő odafordulás elemi ösztöne. Ezen jellemvonásai már igen korán erőteljesen megmutatkoztak. Marci nyolcadik éve támasza az osztályába járó mozgáskorlátozott osztálytársának. Szeretettel, időt, energiát nem kímélve segíti társát. Ha kell az iskolai közlekedésben, ha kell ebédelni kíséri. Sőt van, hogy a megfelelő mozgásáról is gondoskodik és pingpongozni is elcsalja. Ezen kívül is szó nélkül ajánlkozik oda, ahol segítő kézre van szükség. Az iskola karbantartásával kapcsolatban is megnyilvánul Marci áldozatvállaló készségé. Ha kell füvet nyír, padot fest. Marci olyan alapvető emberi értékekkel rendelkezik, amelyek mind az ifjúság, mind a felnőttek előtt is példaértékűek lehetnek…

Lilla kimagasló tanulmányi teljesítménye mellett, több művészeti ágban bontogatja szárnyait. Balettozik, hegedül, táncol. Én 10 éves korában ismertem meg, mikor az általam vezetett Kicsinyek Kórusának szopránja lett. Szerénységével, alázatosságával, a próbákon tanúsított fegyelmezett munkamoráljával már akkor kitűnt számomra társai közül. Az évek során újra és újra meggyőződhettem arról, hogy Lilla, korához képest, mennyire éretten gondolkodik a világról, istenhitről, hogy menyire érzékeny és empatikus diáktársaival, tanáraival, vagy akár a technikai dolgozókkal. Sorolhatnám, hogy türelmes, önzetlen, béketűrő, kötelesség-, és tisztelettudó, segítőkész…de Ő valahogy ennél jóval több! Lilla példaképp kortársai számára is, bizalommal fordulnak hozzá, adnak véleményére, kikérik tanácsát. Ő a „csendes segítő”, aki a háttérben marad. Tudásával nem hivalkodik, inkább társai szolgálatába állítja azt. Mindig a közösség érdekeit tartja szem előtt.

Nagy Kolos vidám élettel teli fiatalember. Tanáraival tisztelettudó udvarias. Egészséges humorérzékkel megáldott, igazi közösségi ember, aki önzetlenül és szívesen segít. Mindenben tudok rá számítani osztályfőnökként. Szabadidejében rendszeresen sportol. Hobbija a tortasütés. Osztályszinten és iskolai szinten is kiemelkedő közösségi munkát végez önzetlenül (pl: osztály dekoráció készítése egész évben, iskolai rendezvényeken a hangosítás, kirándulások szervezése vagy Pedagógus napi ajándékok megvétele vagy azok elkészítése). Gyakran készít osztálytársainak tortát, csak azért, hogy örömet szerezzen vele. Pályafutásom során kevés ilyen tanulóval találkoztam. Több esetben nem is kell megkérni a feladatra, önként jelentkezik rá. Szívesen és örömmel segít. Ezeket a munkákat megbízhatóan becsületesen el is végzi. Osztályfőnökként és pedagógusként is büszke vagyok rá!

Igazságérzete hatalmas, egyensúlyra törekszik, másokért is kiáll! Az osztály tyúkanyója, s befogadó, gondoskodó lényét az osztályba újonnan érkezők is azonnal érezhetik, hiszen nemtől, jellemtől függetlenül minden „csibét” összeterel, egyben tart, szeretget. Az elesettek megsegítésére törekszik, sokszor önmaga háttérbe szorításával. Mindezt nem az elismerésért vagy a jutalomért teszi, hanem belőle, belülről fakad a jóság és a tenni akarás. Sokszor előfordul, hogy akkor is felemeli szavát, ha a pedagógussal szemben kell véleményt megfogalmaznia, ám sohasem bántón teszi ezt, mégis olykor bosszantó, hiszen saját hibáinkkal szembesít minket, s ennek ellenére kimer állni elvei, gondolatai, osztálytársai mellett. Ezzel a viselkedésével nemcsak társai, hanem a pedagógusok tiszteletét és elismerését is kivívta az évek folyamán…

Alíz mély érzésű gyermek, aki társai számára példát mutat kiegyensúlyozottságával, konfliktuskezelő képességével, derűs-pozitív életszemléletével. Iskolai munkája mellett aktívan sportol, a Szentendrei Kinizsi Honvéd Sport Egyesület korfball csapatában, mellyel részt vett a 2018-as Hollandiai Európa bajnokságon is. Már alsó tagozatos korában kitűnt a többiek közül segítőkészségével, figyelmességével. Kiskamasz korában Ő volt az egyedüli, akit mind a fiúk, mind a lányok elfogadtak. Kiválóan kezeli az osztályban felmerülő kisebb-nagyobb konfliktusokat, és nyugodtságával, kiegyensúlyozottságával elősegíti a békés megoldásokat. Felkarolja az osztály peremére szorult gyerekeket, segíti őket, beszélget velük. Évek óta aktív tagja a Gyermekönkormányzatnak. Alíz egy érzelmileg érett, pozitív gondolkodású, nyitott személyiség.

Blanka osztályában az egyik legmeghatározóbb és osztálytársai által a leginkább elfogadott ember. Rendkívül kiegyensúlyozott, empatikus és megbízható személyiség. Olyan fejlett szociális érzékenységgel rendelkezik, hogy az osztályban felmerülő problémákra mindig az elsők között jelentkezik megoldással. Egy osztálytársa családi problémája kapcsán több alkalommal szervezett összejövetelt az osztálynak, amikor a bajban lévő osztálytárs érezhette a többiek támogatását. Iskolán kívül is többször találkoztak, a programokat mindig Blanka szervezte, ő volt a motorja ennek a kezdeményezésnek, amely az egész osztályközösségre jótékony hatással volt. Úgy érezzük, hogy egészséges életfelfogása korosztályát meghaladó és végtelenül szerény. Soha nem tolja magát előtérbe, ezzel is azt példázva, hogy természetes számára a jó, a jó megtétele.

Az osztályunk egyik kulcs embere, sokan szeretik őt.
Nagyon elfogadó, segítőkész. Ha szívességet vagy segítséget kérnek tőle társai, akkor számíthatnak rá. A gyerekek közösségi embernek tartják, kis iskolai társadalmunk üde és mindig vidám színfoltja ő, bátran számíthat rá mindenki viták kezelésében, vagy csendesebb időben, mély, őszinte baráti beszélgetésekben egyaránt. A gyerekek közösségi embernek tartják, mert mindenkivel barátságos és szeret közösséget építő feladatokat vállalni. Osztálytársak véleményei:
„Senkit se hibáztat, mindenkinek, mindennek a pozitív az oldalát nézi.”
„ A legnagyobb viták után is képes megbocsátani, de persze azért kiáll a saját igazáért. Senkit sem közösít ki.”
„Ha szükség van rá, melletted áll és fogja a kezed.”

Amikor először felolvastam a kollégáimnak a jelölés kritériumát, egyetértettek abban, hogy iskolánk tanulói közül Nemes Viktória Mónika lenne a legideálisabb jelölt, de úgy gondoltuk, hogy befolyásolás nélkül várjuk meg a gyerekek véleményét. Összehívtuk hát a hetedik és nyolcadik osztályos diákokat, elmondtuk mindazt, amit a díjról tudniuk kell, majd megkérdeztük, hogy ők kinek adnák ezt a díjat. A válasz egyértelműen VIKI volt. A mai rohanó, önző világban a gyerekek is s önzővé válnak, hiszen ezt a mintát látják maguk előtt. Nagyon ritka az olyan tanuló, aki maga elé tud helyezni másokat, önzetlenül segít társain. Viki ilyen gyöngyszem. Kiskora óta kiáll társaiért, akkor is, ha ezért, csúfolják vagy furcsán néznek rá. Bátran „megvédi”, segíti azokat a gyerekeket, akik nem mernek saját érdekeikért kiállni. Viki nagyszerűsége abban rejlik, hogy nem viszonzásért vagy elismerésért teszi a jót.